politica de confidențialitate fritz-kulturgüter gmbh

Informații cu privire la confidențialitatea datelor

În cele ce urmează, am dori să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul website-ului nostru (www.fritz-kola.ro).

Centrul de control

fritz-kulturgüter GmbH
Spaldingstrasse 64-68
20097 Hamburg
Tel: +49 (0)40 / 219071690

Directori generali: Mirco Wolf Wiegert și Winfried Rübesam

Ofițer însărcinat cu protecția datelor

Tobias Mauß

Mauß Datenschutz GmbH

https://datenschutzbeauftragter-hamburg.de/

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

Telefon: 040 / 999 99 52-0

E-mail: datenschutz@datenschutzbeauftragter-hamburg.de

A. Informații generale cu privire la prelucrarea datelor

Protejarea datelor dvs. cu caracter personal în timpul prelucrării ca urmare a vizitării website-ului nostru www.fritz-kola.ro este importantă pentru noi. În cele ce urmează, am dori să vă informăm cu privire la modul în care datele dvs. sunt solicitate, electronic depozitate și prelucrate.

1. Date cu caracter personal

În conformitate cu Articolul 4 (1) din legea cu privire la protejarea datelor cu caracter personal (GDPR), date cu caracter personal înseamnă orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date cu privire la locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, mintală, economică, culturală sau socială a respectivei persoane fizice.

Prin urmare, informațiile cu caracter personal sunt informații despre dvs. Acestea includ, de exemplu, informații cum ar fi numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de email, precum și locația dvs., adresa IP sau detaliile bancare. Pentru a utiliza pagina noastră de start/website-ul nostru, nu este necesară dezvăluirea datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, în anumite cazuri vă putem solicita numele și adresa, precum și alte informații, pentru un contract sau acord preliminar între dvs. și noi sau între utilizatori pentru ca noi să putem furniza serviciile solicitate.

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri doar dacă este necesar pentru punerea la dispoziție a unui website funcțional și pentru furnizarea conținutului și serviciilor noastre. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în mod regulat doar după ce v-ați dat acordul în calitate de utilizator.

Acest lucru nu se va aplica, prin excepție, dacă stocarea și prelucrarea datelor este permisă prin dispoziții legale, este necesară din motive tehnice sau este necesară din motive operaționale (ca de ex. îndeplinirea aranjamentelor contractuale, adresa IP). Alte situații sunt enumerate mai jos în descrierile procedurilor de stocare respective.

3. Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatari și terțe părți

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transmise altor destinatari sau terțe părți fără acordul dvs. necesar în prealabil.

FRITZ-KOLA nu va transmite datele dvs. către terțe părți decât dacă FRITZ-KOLA are obligația legală de a dezvălui aceste date.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și transmise doar către instituțiile statului și autoritățile publice ce au dreptul de a primi aceste date prin prisma legilor relevante sau în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru printr-o hotărâre judecătorească.

FRITZ-KOLA nu va transmite datele dvs. către terțe părți private decât dacă acestea sunt furnizori de servicii externi ce oferă servicii în numele FRITZ-KOLA. Angajații noștri și furnizorii de servicii sunt obligați de noi să păstreze confidențialitatea și să protejeze datele personale și ale companiei ce ne sunt transmise.

În unele cazuri, folosim extensii de terță parte. În astfel de cazuri, datele cu caracter personal pot fi transmise în mod automat. Natura, gradul, scopul și durata acestei prelucrări de date cu caracter personal poate diferi în fiecare caz în parte. În fiecare caz în parte, verificăm prin urmare exact ce servicii de terță parte folosim pe website-ul nostru și dacă acest lucru implică un transfer de date cu caracter personal. Incorporăm această prelucrare de date în politica de confidențialitate în conformitate cu cerințele.

Transmiterea de date cu caracter personal de către noi către terțe părți are loc în situațiile enumerate separat de noi.

4. Colectarea automată de date tehnice (fișiere jurnal pentru server)

De fiecare dată când este accesat website-ul nostru, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul computerului care ne accesează. Web serverul nostru scrie jurnale de erori și jurnale de acces în mod implicit.

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

Următoarele date sunt stocate din motive tehnice și organizaționale:

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și fișierelor jurnal este interesul nostru legitim conform Articolului 6 (1) (f) din Legislația GDPR.

Stocarea (temporară) a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite accesarea website-ului de către computerul utilizatorului. Pentru aceasta, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie stocată pe durata sesiunii sau mai mult.

Evaluăm aceste date tehnice pentru a optimiza mai mult prezența noastră pe internet și a face website-ul nostru și mai atractiv. Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul colectării lor.

Aceste date tehnice sunt șterse automat după 14 zile. Colectarea datelor în scopul punerii la dispoziție a website-ului și stocarea datelor în fișierele jurnal este esențială pentru funcționarea website-ului. În consencință, nu există posibilitatea ca utilizatorul să obiecteze față de acest lucru.

5. Prelucrarea adreselor IP

Procesăm adresele IP ale vizitatorilor website-ului nostru în următoarele situații.

Adresele IP sunt adrese numerice unice pe care computerul dvs. le folosește pentru a accesa sau trimite date prin internet. Ca regulă, nu știm cine se află în spatele unei anumite adrese IP și nu putem aloca în mod normal datele unei persoane pe care să o putem identifica în mod specific.

Excepție: În mod voluntar ne oferiți o adresă de email sau alte date în timpul utilizării website-ului nostru, care ne permite să vă identificăm. Mai mult, v-am putea identifica dacă inițiem proceduri legale împotriva dvs. (de ex. în cazul atacurilor împotriva website-ului nostru) și ajungem să cunoaștem identitatea dvs. în timpul anchetei. Ca regulă, prin urmare, nu trebuie să vă îngrijorați că am putea aloca următoarele date unei persoane care poate fi identificată specific.

6. Scopul propus

FRITZ-KOLA va prelucra datele cu caracter personal pe care le furnizați online doar în scopurile menționate în Secțiunea B de mai jos prin prisma bazei legale specificată în fiecare caz.

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către compania

Fritz-kulturgüter GmbH

Punerea la dispoziție a website-ului

Punerea la dispoziție a website-ului www.fritz-kola.ro pentru toți utilizatorii și vizitatorii

1. Prelucrarea adresei dvs. IP de către web server

Din motive tehnice, serviciile pe internet pot fi folosite doar prin dezvăluirea adresei dvs. IP. Aceasta este prelucrată de către serverele web care furnizează aceste website-uri. Prelucrarea necesară pentru furnizarea paginilor noastre web nu este anonimă.

2. Transmisie criptată

Datele pe care le introduceți în secțiunea publică a website-ului nostru nu sunt criptate când ne sunt transmise. Dacă datele nu sunt criptate când sunt transmise, nu se poate exclude posibilitatea ca terțele părți să poată citi aceste date. Vă rugăm să aveți în vedere acest lucru și să nu ne trimiteți informații cu caracter sensibil sau confidențial din secțiunea publică a website-ului nostru.

3. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când ne vizitați websiteul, diverse informații ne sunt transmise în mod automat.

Website-ul FRITZ-KOLA utlizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de către browserul de internet în sistemul computerului utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează un website, un cookie poate fi stocat pe dispozitivul final al utilizatorului.

Unele cookie-uri pe care le folosim sunt șterse după ce închideți browser-ul (așa numitele cookie-uri de sesiune). Nu utilizăm cookie-uri persistente. Utilizăm următoarele cookie-uri:

De fiecare dată când vizitați website-ul nostru, vă vom informa cu privire la utilizarea cookie-urilor și veți putea decide în fiecare caz dacă să le acceptați prin darea acordului dvs.

Atunci când vizitați website-ul nostru, veți fi informat printr-un titlu informativ sau o fereastră corespunzătoare cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri de analiză și cu referire la această politică de confidențialitate.

Refuzul de acceptare a cookie-urilor poate limita funcționalitatea website-ului nostru.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând cookie-uri de sesiune care sunt necesare din motive tehnice este Articolul 6 (1) (f) din Legislația GDPR.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând alte cookie-uri este acordul dvs. conform Articolului 6 (1) (a) din Legislația GDPR.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând alte cookie-uri în scopuri de analiză în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul este Articolul 6 (1) (a) din Legislația GDPR. Perioada de valabilitate a cookie-urilor este de 2 ani.

Utilizăm cookie-uri care sunt necesare din motive tehnice, cum ar fi cookie-uri de sesiune, pentru a gestiona și securiza sesiunile de conectare.

De asemenea utilizăm ocazional cookie-uri care nu sunt necesare din motive tehnice. Acestea sunt cookie-uri de analiză.

Cookie-urile de analiză sunt utilizate pentru a îmbunătăți calitatea website-ului nostru și conținutul acestuia. Cookie-urile de analiză ne permit să aflăm cum este utilizat website-ul, dându-ne voie să optimizăm website-ul în mod continuu (după cum urmează).

3. Google Analytics

Pentru a înregistra și evalua comportamentul dvs. de utilizator, folosim Google Analytics, un serviciu web analitic oferit de Google Inc. („Google”). Google Analytics folosește cookie-uri. Informațiile generate de cookie cu privire la utilizarea website-ului nostru de către dvs. sunt de obicei transmise către unul dintre serverele Google din SUA și sunt stocate acolo. Adresa dvs. IP este anonimizată înainte de stocare. Această anonimizare este efectuată de către Google în cadrul Statelor Membre ale Uniunii Europene sau în alte State Contractante la Acordul cu privire la Zona Economică Europeană. Adresa completă IP va fi trimisă la un server Google din Statele Unite și scurtată acolo, doar în cazuri excepționale. În acest scop, Google Analytics a fost extins pe website-ul nostru cu codul „anonymizeIp”.

În cadrul prelucrării de date, Google va folosi informațiile de mai sus pentru a ne ajuta să evaluăm utlizarea website-ului nostru de către dvs., a pregăti rapoarte cu privire la activitatea pe website și a ne oferi alte servicii legate de activitatea pe website și utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. ca parte din Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google.

Ni se permite să utilizăm cookie-uri doar dacă sunteți de acord cu prelucrarea și stocarea cookie-urilor prin darea acordului dvs.

Mai multe informații cu privire la termenii de utilizare ai Google Analytics pot fi găsite la https://www.google.com/analytics/terms/de.html, pentru informații cu privire la protejarea datelor la Google, vizitați https://www.google.de/intl/de/policies/.

Cu această prelucrare, ne urmăm scopurile legitime de a determina succesul eforturilor noastre publicitare și planificarea, designul și gestionarea acestora, precum și de a trage concluzii cu privire la persoanele care ne accesează website-ul și cum îl utilizează acestea, pentru a deduce posibilele nevoi de adaptare în scopurile îmbunătățirii utilizării website-ului nostru, dezvoltării de noi website-uri și, acolo unde este posibil, îmbunătățirii oportunităților de venituri pentru compania noastră.

Baza legală pentru prelucrare este Articolul 6 (1) de la (a) la (f) din Legislația GDPR.

4. Platforme de social media

FRITZ-KOLA folosește platforme de social media ca parte a eforturilor sale publicitare online sub formă de link-uri statice pe platforme de social media precum Facebook, Twitter și Instagram. În bara laterală din partea dreaptă a website-ului nostru, avem link-uri statice către paginile noastre de social media și anume Facebook, Twitter și Instagram. Acestea apar sub formă de butoane care sunt legate de link-urile statice. Un clic pe butonul corespunzător vă va duce pe pagina noastră din platforma de social media respectivă. Procedând astfel, niciun conținut și nicio dată cu caracter personal nu sunt transmise respectivei platforme de social media.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Vom transmite date cu caracter personal terțelor părți doar dacă acest lucru este necesar în cadrul performanței contractului sau în baza necesității tehnice, cum ar fi pentru colectarea datelor cu privire la utilizatori care sunt necesare pentru a permite utilizatorilor să folosească serviciul sau pentru a le trimite facturile.

Datele cu caracter personal sunt transmise următorilor destinatari:

a. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt companiile cu care a fost încheiat un contract de prelucrare a datelor:

b. Terțele părți, conform definiției din Legislația GDPR, sunt de ex. companiile (precum furnizorii de servicii, partenerii de publicitate, companiile care utilizează cookie-uri de terță parte) cu care nu a fost încheiat un contract de prelucrare a datelor.

Datele dvs. nu vor fi transmise altor destinatari, decât dacă v-ați dat acordul expres pentru acest lucru. Această procedură este permisă în baza Articolului 6 (a) și (f) din Legislația GDPR.

C. Drepturilor subiecților datelor

În calitate de subiect, aveți următoarele drepturi.

Dacă doriți să exersați unul dintre drepturile pe care le aveți, vă rugăm să ne contactați la centrul de control folosind informațiile de contact antemenționate. Ne puteți ușura procesarea cererii dvs. dacă ne furnizați dovada identității dvs. pentru a vă putea aloca cererea la un subiect de date specific. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal cu privire la subiecții datelor

Conform Articolului 15 din Legislația GDPR, aveți dreptul de a solicita confirmarea dacă datele cu caracter personal cu privire la persoana dvs. sunt prelucrate sau nu. În acest caz, aveți dreptul de a obține accesul la aceste date cu caracter personal și alte informații la care se face referire în Articolul 15 din Legislația GDPR.

Dreptul de rectificare

Conform Articolului 16 din Legislația GDPR, aveți dreptul de a obține de la noi fără întârziere inutilă rectificarea datelor cu caracter personal incorecte cu privire la persoana dvs. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți de asemenea dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin oferirea unei declarații suplimentare.

Dreptul de ștergere

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal cu privire la persoana dvs. fără întârziere inutilă. Suntem obligați să ștergem datele cu caracter personal fără întârziere inutilă, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile corespunzătoare ale Articolului 17 din Legislația GDPR. Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați Articolul 17 din Legislația GDPR.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Conform Articolul 18 din Legislația GDPR, aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării în anumite condiții.

Dreptul de a obiecta

Conform Articolului 21 din Legislația GDPR, aveți dreptul de a obiecta, din motive legate de situația dvs. în particular, în orice moment față de prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la persoana dvs. care se bazează pe punctul (e) sau (f) din Articolul 6 (1), inclusiv profilarea în baza acestor prevederi.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate supraveghetoare

Conform Articolului 77 din Legislația GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate supraveghetoare. Acest drept există în special în Statul Membru unde aveți domiciliul curent, locul de muncă sau locul presupusei încălcări în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la persoana dvs. încalcă Legislația GDPR.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Nu aveți obligația legală de a furniza date cu caracter personal.

Vă rugăm să verificați în mod regulat orice modificări ce intervin la prevederile cu privire la protejarea datelor.